Υπερηχογράφημα μαστών


Οδηγίες προετοιμασίας για το υπερηχογράφημα μαστών:


Το υπερηχογράφημα του μαστού δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Θα πρέπει όμως πριν προχωρήσει ο οποιοσδήποτε προγραμματισμός της εξέτασης, να ζητηθεί η συμβουλή/ παραπομπή από τον υπεύθυνο ιατρό-γυναικολόγο . Κατά την προσέλευση στο ιατρείο για το προκαθορισμένο ραντεβού σας, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατης γνωματευμένης μαστογραφίας.