Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα και παραθυρεοειδών


Στο υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα και των παραθυρεοειδών γίνεται:

Έλεγχος τυχόν παθολογικών καταστάσεων του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων.

Οδηγίες προετοιμασίας για το υπερηχογράφημα θυρεοειδούς (και παραθυρεοειδών):

Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για το συγκεκριμένο υπερηχογράφημα.