Βιοψία Προστάτη


Καινοτομία στην απεικόνιση του προστάτη

Οι τρόποι πολλαπλής απεικόνισης που είναι διαθέσιμοι στο Aixplorer® είναι μια σημαντική πρόοδος στα διαγνωστικά εργαλεία για την εκτίμηση του καρκίνου του προστάτη και ένα βήμα προς την πολυπαραμετρική υπερηχογραφική εξέταση του ιστού του προστάτη.

Η τεχνολογία ShearWave ™ Elastography (SWE ™) σε πραγματικό χρόνο, διαθέσιμη σε 2D real-time και 3D, παρέχει έναν ποσοτικό χρωματικά κωδικοποιημένο χάρτη της σκληρότητας/ελαστικότητας του προστάτη. Με την καινοτόμο τεχνολογία της SWE απεικονίζεται ολόκληρος ο προστάτης αδένας επιτρέποντας την συνολική εκτίμηση της σκληρότητας του προστάτη και των ανομοιογενειών, επιτρέποντας το γρήγορο εντοπισμό των ύποπτων περιοχών.

Ενίσχυση αντίθεσης υπερήχων - CEUS

Το CEUS, είναι συμπληρωματική μέθοδος του B-Mode και του SWE. Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό, το χαρακτηρισμό και την παρακολούθηση ύποπτων αλλοιώσεων.


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ:

Η εξέταση πραγματοποιείται με τη χρήση του διορθικού υπερηχογράφου για την κατευθυνόμενη παρακέντηση των ύποπτων περιοχών του προστάτη. Διενεργείται διαμέσου του πρωκτού με ειδική κεφαλή που απεικονίζει τον προστάτη στην οθόνη.. 

Πρόκειται για μια ανώδυνη διαδικασία, ειδικά με τα εξελιγμένα μηχανήματα. Γίνεται τοπική αναισθησία δεξιά και αριστερά από τον προστάτη. Εισάγεται μια πολύ λεπτή βελόνα και λαμβάνονται μικρά ιστοτεμάχια (κομματάκια) από τους δύο λοβούς του προστάτη και αποστέλλονται για ιστολογική εξέταση σε εξιδικευμένο παθολογοανατομικό εργαστήριο.


Οδηγίες προετοιμασίας για τη βιοψία προστάτη:

Λαμβάνουμε ειδική αντιβίωση μία ημέρα πριν από τη βιοψία (συνδυασμό σιπροφλοξασίνης και μετρονιδαζόλης) και συνεχίζουμε συνολικά για 10 ημέρες

Αν λαμβάνετε ηπαρίνη ή αντιπηκτικά φάρμακα  για την κυκλοφορία του αίματος όπως Sintrom, Plavix,Iscover, Salospir, θα πρέπει να διακοπούν κάποιες ημέρες πριν από τη βιοψία, σε συνεννόηση με τον καρδιολόγο, για να προληφθεί η αιμορραγία.